Leader – utveckla din hembygd

Leader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det ni som som bor och verkar i området som driver utvecklingen. Leaderområden finns över hela Sveriges landsbygd. Du kan söka stöd genom Leader för projekt som utvecklar landsbygden. Leader hjälper till att nå målen i landsbygdsprogrammet.

Jordbruksverket har inga leaderpengar kvar från landsbygdsprogrammet 2007‑2013 för nya projekt. En del leaderkontor kan dock ha pengar kvar till vissa mindre satsningar. Kontakta ditt leaderkontor för mer information.

 

Så har andra gjort

Vill du veta mer om hur andra arbetar i olika leaderprojekt? Då kan du dels söka i en databas efter svenska projekt och dels besöka en webbsida för Leader i Europa. Du kan kontakta projekten för att få veta mer, kanske bli inspirerad och hitta nya samarbetspartners. Kanske har någon redan ett projekt kring samma idé som du har? Av andra kan du också lära dig mer om nya arbetsmetoder.

>>Projektdatabasen

 

Vad står ordet ”Leader” för?

Själva ordet Leader är en förkortning av en fransk mening: ”Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale”. Det betyder ”samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden”. I arbetet med landsbygdsprogrammet är det viktigt att alla som bor och verkar på landsbygden samarbetar för att driva på utvecklingen. Därför används Leader i landsbygdsprogrammet.