Ungdomschansen avslutat!

Vårt projekt ”Ungdomschansen” har riktat sig till unga i åldern 13-25 år boende i Bräcke eller Ånge kommun eller Sundsvalls kommuns landsbygd. Projektledare har varit Susanne Persson.
Projektet är nu avslutat. Mer information finns att läsa i projektplanen och på hemsidan.

Projektplan: Projektplan Ungdomschansen
Hemsida: www.ungdomschansen.se