LAG har 2013 planerat fyra beslutstillfällen där beslut om projektstöd inom leader kan fattas. Enligt de uppgifter som föreligger december 2012 kan LAG fatta stödbeslut t.o.m. september 2013 för projekt vilka måste avslutas och rapporteras senast september 2014. Fortfarande finns medel i storleksordningen 4,5 miljoner kvar att fördela. Pengarna finns i första hand i åtgärd 3, differentiering av näringslivet på landsbygden, och åtgärd 4, samverkansprojekt med andra leaderområden, men medel finns i mindre omfattning fortfarande kvar på alla åtgärder.

Nu går vi in på sista varvet