En ny förening är bildad, Leader Mittland Plus! Området är nu utökat och omfattar Bräcke, Ånge, Sundsvall och Timrå kommuner. För havs- och fiskerifonden omfattar Mittland Plus också Ångermanland. Du hittar information om föreningen, den nya strategin som antagits av Jordbruksverket och mycket mer på www.mittlandplus.se.

Leader Mittland har blivit Mittland Plus