Extra årsmöte genomförs 2010-09-30 kl 17.00 i Kursgården, Ålsta FHS, Fränsta, för att bl.a. välja kvalificerad revisor med personlig ersättare, konfirmera LAG:s beslut om val av ordförande och vice ordförande samt diskutera ev. behov att att justera föreningens stadgar.

Medlemmar erhåller separat kallelse till årsmötet.

Extra årsmöte 2010