Årsmöte 2010

Måndag 29 mars kl 19 genomfördes Mittlands årsmöte i Bräcke Folkets Hus. LAG kompletterades med några nya namn, t.ex. Ove Kjellberg och Rune Åkervall från Bräcke kommun och Tommie Vesterlund från Sundsvalls kommun, samtliga representerar den privata sektorn.  Längst ner under fliken Årsmöte ser Du lista på nuvarande ledamöter i  LAG.