Vi driver ett eget s.k. paraplyprojekt där orter/områden i Bräcke, Ånge och Sundsvalls landsbygd kan söka stöd för att få hjälp ta fram underlag till en ansökan om stöd för bredbands-/fiberutbyggnad. Då kopparnätet för telefon och ADSL på vissa orter börjar tas ned blir frågan om fiberkommunikation akut. De boende måste själva arbeta med information och mobilisering och motprestationen är ideellt arbete för att inventera behov och intresse, föreslå mest praktiska och billiga lösningar etc. Vårt stöd går inte till att gräva ner fiber, ansökan om det blir förstudiens resultat.

Ansökningsblankett för stöd till förstudien finnner Du här:Ansokan Bredband.

Bredband och fiber: Stöd till förstudier inför ansökan