Vill Du eller Din organisation/Ditt företag bli medlem?

Ett medlemskap stöttar föreningen och ger Dig/Er ett redskap för att utveckla landsbygdens ekonomi i området. Medlemskap tecknas enklast genom att betala 100:- till Bg 425-8646 som årsavgift för 2014. Kom ihåg att även meddela avsändarens/inbetalarens namn och adress.