Stopp för nya ansökningar!

Leader får inte godkänna nya projekt efter 30 september 2013.

Har Du intresse av att arbeta med bredband, ungdomsprojekt för 13-25 -åringar eller lönsamhet i jord- och skogsbruket kan Din grupp få stöd från våra paraplyprojekt. Du ombedes då ta kontakt med våra projektledare:

Björn Nordling, Bredband och jord-skogsbruk:  070 316 23 66

Susanne Persson, Ungdomsprojekt och Ideracet:  0722 455191