Onsdag 12 augusti kl 1900 är det dags för årsmöte inför bildandet av det nya Leader Mittland Plus.
Vi håller till på Ålsta Folkhögskola, Fränsta.
Ärenden: Bildande, Stadgar, Val av LAG/Styrelse m.m.

Möteshandlingar kan beställas via e-post till
leader.mittland@telia.com eller tel 070 3162366 fr.o.m. 3 augusti.

ÅRSMÖTE inför bildandet av nya Leader Mittland Plus