Vid föreningens årsmöte 28 mars kl 18.00 i Folkans Aktivitetshus för Alla i Matfors valdes Kim G Ottosson från Indal till ny ordförande efter Magdalena Flemström som avsagt sig omval. Nyavalda till styrelsen, vilken även fungerar som LAG-grupp är Malin Jonsson, Pilgrimstad, Lennart Berggren, Gällö och Leif Edh, Ånge. Nyvald som suppleant är Kenneth Goodhe, Kälarne.

Inför kommande årsmöte mars 2013 kan ev nomineringar av kandidater göras till valberedningen, Margareta Johansson, Indal tel 060 93111, Jörgen Persson, Bräcke tel 0693 16100 eller Anders Jäger, Fränsta tel 0691 30714.

Årsmöte 2012