Hem

Leader Mittland för landsbygdsutveckling i Bräcke, Ånge och Sundsvalls kommuner.

Vill du utveckla din landsbygd? Kanske kan vi bidra till en bra start.

Vi genomför årsmöte 29 mars kl 13.00 i Ånge. Mer info – klicka på länken                                      Årsmöte 2014-03-29 här ovan. I samband med årsmötet genomförs även en Ungdomsmässa där några verksamheter som ingått i Ungdomschansen får presentera sig.

Bredbandsseminarium om fiberutbyggnad på landsbygden genomförs 29 april i Bräcke.

 

Nästa period – Dina synpunkter är viktiga!

Mittland Ideell Förening har tillsammans med Föreningen Timråbygd beslutat ansöka om att få arbeta med landsbygdsutveckling med leadermetoden år 2014-2020. Som grund för det arbetet ska finnas  en lokal utvecklingsstrategi som godkänns av  SJV, Jordbruksverket. Arbetsnamnet är Leader Mittland Plus.

För att få en så bra strategi som möjligt behöver vi Dina synpunkter och bjuder därför in till allmänna möten. Ingen föranmälan behövs – men ta med bra ideer!

Onsdag 29 okt kl 1830  Indal, Häreborg

Torsdag  30 okt  kl 1830 Ånge Folkets Hus, Gillet

Måndag 3 nov  kl 1830  Bräcke Folkets Hus, Scenrestaurangen

Onsdag 5 nov kl 1830  Njurunda Folkets Hus, Fullmäktigesalen

Välkommen!

Leader Mittland Plus

 

Mittlands styrelse / LAG

Ordinarie ledamöter:

Kim Ottosson, Indal, ordf
Gunnar Åström, Sundsvall
Ulf Broman, Njurunda
Mats Hamberg, Härnösand
Kjell Bergquist, Kovland
Tommie Vesterlund, Liden
Åke Nylén, Ljungaverk
Nils G Johansson, Ljungaverk, vice ordf
Jan-Erik Eriksson, Torpshammar
Magdalena Flemström, Torpshammar
Leif Edh, Ånge
Margareta Wiklund, Östavall
Erik Magnusson, Pilgrimstad
Lennart Berggren, Gällö
Inger Landerberg, Hällesjö
Rune Åkerwall, Gällö
Yngve Hamberg
Malin Jonsson

 

 

 

Stopp för nya ansökningar

Leader får inte godkänna nya projekt efter 30 september 2013.

Har Du intresse av att arbeta med bredband, ungdomsprojekt för 13-25 -åringar eller lönsamhet i jord- och skogsbruket kan Din grupp få stöd från våra paraplyprojekt. Du ombedes då ta kontakt med våra projektledare:

Björn Nordling    bredband och jord-skogsbruk  070 316 23 66

Susanne Persson ungdomsprojekt och Ideracet  0722 455191

 

Årsmöte 2013

Föreningens medlemmar kallas till Årsmöte torsdag 21 mars kl 18.30 i Bräcke Folkets Hus, Gillestugan. Vid årsmötet skall bl.a. val till LAG-grupp tillika föreningens styrelse göras. Det är fråga om tre ledamöter som ska väljas för en tid av två år, plus tre ersättare från varje kommun som skall väljas för en tid av ett år. Ledamöterna ska även representera ideell, privat eller offentlig sektor.

Mandattiderna utgår för Tommy Westerlund och Mats Hamberg representerande Sundsvalls kommun, Leif Edh, Magdalena Flemström och Karl-Ingvar Ångström representerande Ånge kommun samt Owe Kjellberg,  Yngve Hamberg och Inger Landerberg representerade Bräcke kommun. Förutom dessa skall ny representant från Sundsvalls kommun väljas efter Mats Melin, som avlidit under året, samt tre ersättare från resp kommun som alla har ett års mandattid.

Årsmötet har även att välja ordförande (f.n. Kim G Ottosson), förtroendevald revisor (f.n. Björn Hjortling) och valberedning.

Nomineringar till de val som ska förrättas vid årsmötet kan göras till valberedningen, Margareta Johansson, Indal tel 060 93111, Jörgen Persson, Bräcke tel 0693 16100 eller Anders Jäger, Fränsta tel 0691 30714.

Motioner till årsmötet ska vara Leader Mittland, Box 890  851 24 Sundsvall (epost: leader.mittland@telia.com) tillhanda senast   14 mars 2013.

Nu går vi in på sista varvet

LAG har 2013 planerat fyra beslutstillfällen där beslut om projektstöd inom leader kan fattas. Enligt de uppgifter som föreligger december 2012 kan LAG fatta stödbeslut t.o.m. september 2013 för projekt vilka måste avslutas och rapporteras senast september 2014. Fortfarande finns medel i storleksordningen 4,5 miljoner kvar att fördela. Pengarna finns i första hand i åtgärd 3, differentiering av näringslivet på landsbygden, och åtgärd 4, samverkansprojekt med andra leaderområden, men medel finns i mindre omfattning fortfarande kvar på alla åtgärder.